• baner.png
pod_baner

Asortyment powłok lakierniczych

Nasza technologia umożliwia nanoszenie natryskowe dowolnego asortymentu powłok lakierniczych. W grę wchodzą media epoksydowe, akrylowe, nitro, wodne oraz inne, specjalistyczne.

Medium lakiernicze dystrybuowane jest z niewielkich, łatwych w obsłudze zbiorników ciśnieniowych dzięki czemu można bezpiecznie prowadzić lakierowanie szybkowiążącymi, dwuskładnikowymi lakierami typu epithal bez ryzyka medium utworzy złogi i zatory w układzie lakierniczym. Krótko mówiąc, rodzaj stosowanej powłoki lakierniczeej dobierzemy do potrzeb klienta lub też dostosujemy system lakierniczy urządzenia do jego wymagań.

Odwrócony kierunek transportu ciepła przez powłokę w procesie lakierniczym ma korzystny wpływ na jakość końcową powłoki w przypadku każdego rodzaju medium lakierniczego. Ponadto występujące w trakcie ogrzewania efekty magnetodynamiczne powodują powstawanie składowych siłowych, które ekranują drobiny wsadu i łagodzą skutki ich zderzeń wewnątrz bębna. Zapobiega to obiciom i w oczywisty sposób przyczynia się do poprawy jakości powierzchni lakierniczych każdego rodzaju.

 

 

Wielokrotnie prowadzone testy porównawcze dowodzą, że jakość uzyskiwanych powłok w bębnowym procesie z indukcyjnym transferem mocy cieplnej zawsze zapewnia lepsze efekty końcowe niż stosowanie ogrzewania pośredniego, każdego typu np. promienniki IR, gorący bęben, gorące powietrze.

Wysokie wartości osiągalnych temperatur procesowych oraz pełna kontrola parametrów pracy urządzenia sprawiają, że proces lakierniczy można w nim każdorazowo dostosować do właściwości używanego asortymentu powłok lakierniczych, oraz pod kątem oczekiwanego efektu końcowego (połysk, mat, moire).

 

 

 

box1

box2

box3


BOX4
 

Copyright © QNC 2013